• Kommunikasjon i produksjon 

      Amundal, Vidar (Master thesis, 2015)
      Formålet med denne masteroppgaven er å se nærmere på kommunikasjon i byggeprosjekts produksjonsfase. Basert på dette har fire forskningsspørsmål blitt formulert: 1. Hvorfor kan kommunikasjon være utfordrende i dagens ...