• Kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen 

      Amlien, Yngvar; Gilde, Terje Omtveit (Bachelor thesis, 2013)
      NORSK: Med bakgrunn i oppdragsgivers erfaring med lite bruk av kartprojeksjonen NTM i bygg- og anleggsbransjen er det undersøkt i hvilken grad NTM brukes i bransjen i dag og om bransjen har behov for at NTM benyttes som ...