• Navigating The Temporality Effect 

      Amdahl, Daniel (Bachelor thesis, 2023)
      Den kritiske rollen til kontrafaktisk tenkning i psykologi er bredt anerkjent. Teoretiske rammeverk og empiriske bevis gjennomgått i denne avhandlingen fremhever kompleksiteten og viktigheten av å forstå oppfatningen og ...