• Circular Business Models: A multiple case study 

      Helle, Even; Alnes, Lennart T. (Master thesis, 2022)
      Formål - Hovedformålet med denne studien er å finne ut hvordan bedrifter kan utnytte marin plastforsøpling ved å integrere sirkulære forretningsmodeller. Den vil identifisere forretningsmuligheter og utfordringer for bruk ...