• Innovasjon og omstilling i større virksomheter 

      Alne, Kristin (Master thesis, 2021)
      En sentral problemstilling for bedrifter på tvers av bransjer, er å sikre høy effektivitet og forbedring av eksisterende virksomhet samtidig som man posisjonerer bedriften for å opprettholde eller øke konkurransekraften ...