• Motiverende intervju som metode i behandling til ROP-pasienter 

      Alexandersen, Silje (Bachelor thesis, 2023)
      Sammendrag Tittel: Motiverende intervju som metode i behandling til ROP-pasienter Bakgrunn: ROP-lidelser er komplekse og vanskelige å behandle. Enten pasienten har et rusbruk som konsekvens av psykisk lidelse, eller har ...