• Tiltak for å redusere brannrisikoen i distribusjonstavler 

      Al-Najjar, Mohamed (Master thesis, 2023)
      Masteroppgave handler om brannrisiko i elektriske sikringsskap og hvordan den kan re- duseres gjennom effektive brannsikringstiltak og forebyggende strategier. I oppgaven er det gjennomført en litteraturgjennomgang, ...