• Resirkulert plast i betong 

      Ahmad, Abdullah and Elias Hossie, Micael (Bachelor thesis, 2019)
      I dagens miljø er det stor etterspørsel etter betong på en global økning på grunn av verdens befolkning og urbanisering. Produksjon av sement utgir derfor skadelige klimagasser i atmosfæren, spesielt med trusselen om ...