• SIP-basert Proaktiv Handover 

      Afrazi, Mohammad (Master thesis, 2008)
      Utviklingen innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi går raskt. Stadig flere løsninger og tjenester blir tilgjenglige over internett, ulike teknologier smelter sammen og det er en eksplosiv økning i mobile brukere ...