• Deteksjonsgrenser for kvalitative urinanalyser 

      Aasvold, Anna Kristine; Sund, Julie Kaland (Bachelor thesis, 2020)
      Analyse av urin ved bruk av urinstrimmel gir semi-kvantitative prøveresultater, og er gradert i nivåene 1+, 2+, 3+ og 4+. Prøveresultatene tolkes likevel ofte til å være enten positive eller negative ut fra deteksjonsgrensen. ...