• Å måle skriving som grunnleggende ferdighet 

   Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen undersøker utviklinga av skriveprøver i Norge (i 2005 og 2009–2017). Formålet er å drøfte utfordringer forbundet med det å måle elevers skriving som grunnleggende ferdighet gjennom skriveprøver. I undersøkelsen ...
  • Risikotrekk og skjulte kvalitetar i elevtekstar 

   Skar, Gustaf Bernhard Uno; Aasen, Arne Johannes (Journal article; Peer reviewed, 2016-02)
   Denne artikkelen undersøker ein elevtekst frå dei nasjonale utvalsprøvene i skriving som ei rekkje ekspertvurderarar har bedømt svært ulikt. Formålet med analysen er å avdekke vurderingsområde som kan vere krevjande å ...