• Mobile integrerte helsetjenester prehospitalt 

      Aas, Katarina (Master thesis, 2023)
      Sammendrag Bakgrunn: Det er et stadig økende press på helsetjenestene til pasienter utenfor sykehus, pasientene blir eldre og lever lenger med komplekse sykdomsbilder. Etter at samhandlingreformen ble iverksatt er det ...