• Fysisk aktivitet og risikoen for brystkreft 

   Aas, Helene Helmersen; Nilsen, Ida Ormstad (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner på verdensbasis. Selv om stadig flere overlever en brystkreftdiagnose er det viktig å identifisere faktorer som kan bidra til redusert risiko og bedre forebygging ...
  • Fysisk aktivitet og risikoen for brystkreft 

   Aas, Helene Helmersen; Nilsen, Ida Ormstad (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Brystkreft er den hyppigste kreftformen blant kvinner på verdensbasis. Selv om stadig flere overlever en brystkreftdiagnose er det viktig å identifisere faktorer som kan bidra til redusert risiko og bedre forebygging ...