• Hudreaksjoner på lamotrigin 

      Aarvik, Mari (Master thesis, 2021)
      Bakgrunn: Lamotrigin er et veltolerert legemiddel og et av de mest brukte anfallsforebyggende legemidlene mot epilepsi i Norge, men det har en tendens til å forårsake hudreaksjoner. Tidligere studier på feltet er preget ...