• Optimal Transmission Switching under Demand Uncertainty 

      Prydz, Mari Hardersen; Aarsten, Heidi (Master thesis, 2015)
      Denne oppgaven studerer optimeringsproblemet, Optimal Transmission Switching (OTS). Motivasjonen for denne oppgaven stammer fra våre observasjoner om at testcasene som er brukt til å evaluere potensialet til dette problemet ...