• Analyse av kraftnett ved tilkobling av ladestasjon for elektrisk ferge 

   Aarnes, Tormod Habbestad; Ostnes, Jan Inge Einarsen; Remmen, Mathias Johann Fjørtoft (Bachelor thesis, 2018)
   Bachelorrapporten omhandler en dynamisk analyse av distribusjonsnettet i området rundt fergekaiene på Eidsdal og Linge. Den dynamiske analysen er utført på bakgrunn av planlagt elektrisk ferge på denne strekningen. Analysen ...
  • High-Power Electric Charging in the Norwegian Distribution Grid 

   Aarnes, Tormod Habbestad (Master thesis, 2020)
   Norge har satt seg et mål om å redusere klimagassutslippene med 40% innen 2030. En betydelig bidragsyter for å nå dette målet er overgangen til elektrisk transport. Hensikten med denne oppgaven var å undersøke hvordan et ...