• Sykepleie og anoreksi 

      10004 (Bachelor thesis, 2021)
      Sammendrag Bakgrunn: Anorexia Nervosa (AN) er en alvorlig og kompleks sykdom som innebærer et tilsiktet vekttap som kan føre til både psykiske og somatiske komplikasjoner hos pasientene. Ved alvorlige tilfeller kan ...