• Hemoglobin Changes in Saturation Diving: A Field Study 

      Łuczyński Damian (Master thesis, 2019)
      Introduksjon: Behovet for å fastslå hvordan, og når hemoglobin (Hb) -verdiene er påvirket av metningsdykkingen, hadde vært et langt stillt spørsmål. Med en nåværende kunnskap og en langsiktig studieutforming nærmer vi oss ...