• EV Fast Charging Station Potential for Defence Service Provision 

      Øyen, Tom Erik (Master thesis, 2022)
      EU har et satt mål om å bli klimanøytrale innen 2050 som en sentral del av European Green Deal-forpliktelsen. Tiltak som er gjort for å nå dette målet kan allerede sees i det elektriske kraftsystemet, hvor en økende andel ...