• Artificial Neural Network-Based Control for Grid-Connected Converter 

      Øxnevad, Ella (Master thesis, 2022)
      Ettersom andelen fornybare energikilder øker, må kontrollmetodene for nett-tilknyttede omformere forbedres for å sikre stabil og pålitelig drift. I forskning for forbedret omformerkontroll rettes det økende oppmerksomhet ...