• Analyse av kraftnett med fokus på leveranseevne 

      Øwre Digernes, Jonas (Master thesis, 2008)
      Ved beregning av leveransepålitelighet i kraftnett er det behov for å bestemme maksimal effektleveranse. I denne oppgaven er det utviklet metoder til å beregne den maksimale effektleveransen. Effektiviteten til metodene ...