• Musikk i skyen - Virtuell prosess og samarbeid i Ohm Studio 

      Østrem, Mathias (Master thesis, 2016)
      Jeg startet dette prosjektet med utgangspunkt å skrive en oppgave som skulle dekke et emne og en praksis som til nå har fått liten oppmerksomhet i akademia. Denne oppgaven tar for seg et spesifikt miljø som primært eksisterer ...