• Mathilda2 et norsk spørsmålsbesvarelsessystem 

      Østhus, Olaug Kyoko Namba (Master thesis, 2005)
      I dette prosjektet er det laget et norsk system for Question Answering(QA), Mathilda2, som kan besvare norske faktaspørsmål innen bestemte spørsmålstyper med et kort svar i form av noen få ord. For å gjøre dette har Mathilda2 ...