• Lyden av livet: Musikkens rolle og funksjon i en krisesituasjon 

      Østgårdsgjelten, Lisbeth Bækken (Master thesis, 2013)
      Oppgaven omhandler musikkens rolle og funksjon i en krisesituasjon, og hvordan dette viser seg gjennom musikk som uttrykk, og musikk som terapi og bearbeiding. Det er tatt utgangspunkt i terrorangrepene mot Oslo og Utøya ...