• Hvordan skape et samarbeid 

      Lockertsen, Ida Kristiansen; Østgård, Merete (Master thesis, 2016-09-23)
      Riksrevisjonen utleverte i 2015 en rapport om styring av pleieressurser i helseforetak. Ett av funnene var at «samarbeid kan føre til mer effektiv bruk av pleieressursene» (Riksrevisjonen, 2015). Rapporten sa imidlertid ...