• Digital plattform som forretningsmodell på bedriftsmarkedet 

      Trandem, Jorid Anne; Østerås, Ingrid Andrea (Master thesis, 2019)
      Denne masteroppgaven undersøker digitale plattformer som en forretningsmodell. En digital plattform er en arena hvor transaksjoner og verdiskapende interaksjoner mellom ulike parter muliggjøres. En viktig del av dagens ...