• Få Sana på bana! 

   Øien, Line (Master thesis, 2021)
   Med sin store suksess har den norske internettserien SKAM engasjert både ungdommar og vaksne, nordmenn og andre nasjonalitetar og ikkje minst forskarar og lærarar. Denne masteroppgåva undersøkjer identitetsutviklinga til ...
  • Mestring av livet etter hjerteinfarkt 

   Kippernes, Silje; Øien, Line (Bachelor thesis, 2019)
   Hensikt: Hensikta med oppgåva er å få perspektivet til pasienten om kva erfaringar dei har gjort med mestring etter hjerteinfarkt. Ved å reflektere over dei funna som er presenterte i denne oppgåva, kan sjukepleiarar og ...