• S-bånd telemetrimottaker 

      Olufsen, Eskil Viksand; Roberg, Tom Erik Wittingsrud; Taranrød, Andreas Bjerknes; Øen, Vegard (Bachelor thesis, 2004)
      FFI driver med blant annet målinger gjort med forskningsraketter. For dette trenger man sender og mottaker som fungerer i frekvensbåndet for space research og earth exploration-satellite som er fra 2,2GHz til 2,3GHz. FFI ...