• Life Cycle Assessment of Fuel Choices for Marine Vessels 

   Øberg, Martha Marie (Master thesis, 2013)
   Transporting 80% for the total volume of goods in the world, shipping is currently the backbone of the global economy. The global fleet consists of multiple types of vessels, which delivers various forms of services. As ...
  • Systemdrift 2020 

   Christoffersen, Fredrik Vigeland; Handeland, Tine; Grande, Tove Rømo; Nøland, Jonas Kristiansen; Øberg, Martha Marie; Ødegaard, Leiv Erik (Research report, 2012)
   KUBE 2012 har i årets sommerprosjekt svart på problemstillingen: Hvordan bør Statnett drifte kraftsystemet i 2020? Utviklingen av systemdriften frem mot 2020 vil drives av en kraftig økning i utvekslingskapasitet mot ...