• Hvordan skape endringsvillige medarbeidere i et fremtidsperspektiv? 

      Røhnebæk, Anders Gjølstad; Gresseth, Tonje Brobak; Åsgard, Eirin (Bachelor thesis, 2019)
      Endrings- og omstillingsprosesser er sentrale forskningsområder i et stadig mer dynamisk samfunn. Konjunkturer, det grønne skiftet og teknologiutvikling gjør at aktører må omstille seg for å være konkurransedyktige. Med ...