• Forhåndssamtaler med demente. (Sykepleiers erfaring i sykehjem) 

      Karlsen, Sunniva Christin Tandstad; Ågotnes, Therese Vikenes (Bachelor thesis, 2023)
      Bakgrunn: De fleste mennesker som bor i sykehjem, lever med en form for demenssykdom. Ved å ha en åpen dialog med pasienten å spørre «Hva er viktig for deg?», kan pasienten være med å bestemme hvordan de ønsker den siste ...