Now showing items 1-20 of 4512

  • 

   Valde, Frank Even; Lie, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
   I Norge bor det i gjennomsnitt 2 personer per hushold. Det gjør at veldig mange må forholde seg til andre mennesker når det kommer til oppgaver og gjøremål i hjemmet. For å hjelpe med denne problemstillingen ville vi utvikle ...
  • 22. juli i klasserommet - En følelse av hjelpeløshet? 

   Kristoffersen, Hylland Erlend (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg ønsket å undersøke ungdomsskolelæreres undervisningspraksis i etterkant av 22. juli, og i dag. Jeg har også ønsket å finne årsaker til at 22. juli ble bortprioritert fra klasserommet, noe tidligere ...
  • 2D and 3D Modeling Comparison 

   Gaidyte, Rita (Bachelor thesis, 2010)
   Many inventors and companies still use 2D drawings and are starting to realize a 3D design because 3D modeling can save time and money. In this project I am going to compare 2D and 3D drawings and modeling. 2D modeling ...
  • 3D Visualisering av Komplekse Datastrukturer 

   Butt, Zohaib; Holt, Kent Wincent; Torkelsen, Eldar Hauge (Bachelor thesis, 2019)
   Kodebaser kan fort bli store og komplekse. Dette gjør at det kan ta veldig lang tid å få et overblikk over koden. Vi fikk i oppgave av Frantz, Christopher å implementere et system som kunne ta imot en Git URL og visualisere ...
  • 3D Visualisering av Komplekse Datastrukturer 

   Butt, Zohaib; Holt, Kent Wincent; Torkelsen, Eldar Hauge (Bachelor thesis, 2019)
   Kodebaser kan fort bli store og komplekse. Dette gjør at det kan ta veldig lang tid å få et overblikk over koden. Vi fikk i oppgave av Frantz, Christopher å implementere et system som kunne ta imot en Git URL og visualisere ...
  • 3D Visualisering på Web 

   Kvisler, Jon Espen; Stalsberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2009)
   Det finnes per i dag ingen metode for å laste opp egenproduserte 3D-modeller fra en klientmaskin og vise disse i et interaktivt 3D-miljø via nettleseren. Oppdragsgiver har gjennomført undersøkelser som viser at det er et ...
  • 3D-grafikk til programmet Match for TVNorge 

   Frugård, Stein Erik; Nag, Øystein Leiknes; Johansen, Ellen (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet går i hovedsak ut på å lage et norgeskart i 3D, en vignett, studioplanlegging og grafi sk profi l til programmet Match for TVNorge. Norgeskartet skal klargjøres for oppkobling mot posisjoneringssystemet til Telenor.
  • 3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd 

   Dale, Astrid Nerhus; Hoseth, Torjus Aarsæther (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten omhandler bacheloroppgaven: “3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd”. Oppgaven tar for seg dagens behandlingsmetode, problematikken rundt denne og hvordan den kan forbedres. Hensikten er å bevise at ...
  • 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg 

   Ruen, Pål Erik; Hustveit, Sondre; Langødegård, Ingunn (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Ette Elektro. Ette Elektro har blant annet utviklet et idégrunnlag for en 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg. Dette idégrunnlaget skal videreutvikles for å bygge en modell av ...
  • 4-Punkts bøyemaskin 

   Vang, Petter (Bachelor thesis, 2020)
   Utvikling og beregning av en 4 punkts bøyemaskin for testing av stivhet i bjelker. Maskinen er utviklet for NTNU Gjøvik med hensikt å bygge maskinen og bruke den i testing av både internt lagde bjelker og elementer, men ...
  • 4D-verktøy i den norske byggebransjen 

   Bjørnstad, Julie Ekensteen; Bjørhusdal, Line Johansen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2019)
   De siste årene har det vært økt fokus på digitalisering i de fleste bransjer, og byggebransjen er intet unntak. Å sammenkoble fremdriftsplan og 3D-modell har lenge vært kjent som 4D, men bruken har enda ikke fått fotfeste ...
  • 6-mannsbolig: Hammerstadgata 2, Gjøvik 

   Liodden, Svein Harald; Stensrud, Simen; Myrvold, Øyvind (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet omhandler en 6-mannsbolig tiltenkt vanskeligstilt ungdom, som er under bygging i Hammerstadgata i Gjøvik. Bygget har en grunnflate på ca 220m2 og har 3 etasjer, hvor den underste etasjen delvis er under ...
  • 80-talls Pop Med Moderne Verktøy 

   Wearen, Daragh Patrick (Bachelor thesis, 2019)
   Hva er det som gjør 80-talls estetikken så gjenkjennelig og særegen? 80-tallet markerte et markant skifte i popmusikkens historie, og i denne oppgaven, har jeg forsøkt å finne ut av akkurat hva det er som gjør 80-talls ...
  • 802.11ac 

   Brubak, Tonje; Svevad, Per Kristian (Bachelor thesis, 2013)
   NORSK: Denne bacheloroppgaven har som formål å anbefale for ITjenesten ved HiG konkrete tiltak for å utbedre høgskolens nett med hensyn til brukernes krav. Det ble gjennomført en spørreundersøkelse som viser at brukerne ...
  • A camera for a Knave: Documenting a fictional life. 

   Etwebi, Khaleel (Bachelor thesis, 2020)
   I denne oppgaven undersøker jeg hva som gjør Ken Loach’s Kes (1969) til en sosialrealistisk film. Jeg analyserer de filmatiske virkemidlene som regissøren har valgt å bruke og hans metode for å finne skuespillere og jobbe ...
  • A Comparative Analysis of "Cupid and Psyche" and "Kvitebjørn kong Valemon" 

   Marthinsen, Kristin Eline (Bachelor thesis, 2019)
  • A Comparative Review of Selected Articles: Discrepancies in Gesture Production in Young Children with Autism Spectrum Disorder and Typically Developing Children 

   Scicluna, Maria (Bachelor thesis, 2018)
   En kort annmeldelse av noen artikkler som fokusere på hvordan barn med autisme og barn med vanlig utvikkling lærer seg språk gjennom bruk av gester.
  • A comparison of Heavy NP Shift in English and Norwegian 

   Fossum, Mona Kirknes (Bachelor thesis, 2019)