Now showing items 1-20 of 6667

  • 

   Valde, Frank Even; Lie, Kristoffer (Bachelor thesis, 2018)
   I Norge bor det i gjennomsnitt 2 personer per hushold. Det gjør at veldig mange må forholde seg til andre mennesker når det kommer til oppgaver og gjøremål i hjemmet. For å hjelpe med denne problemstillingen ville vi utvikle ...
  • 22. juli i klasserommet - En følelse av hjelpeløshet? 

   Kristoffersen, Hylland Erlend (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg ønsket å undersøke ungdomsskolelæreres undervisningspraksis i etterkant av 22. juli, og i dag. Jeg har også ønsket å finne årsaker til at 22. juli ble bortprioritert fra klasserommet, noe tidligere ...
  • 22. juli i lærerplanen og samfunnsfagsundervisningen 

   Myhre, Kristine Tuv (Bachelor thesis, 2021)
  • 2D and 3D Modeling Comparison 

   Gaidyte, Rita (Bachelor thesis, 2010)
   Many inventors and companies still use 2D drawings and are starting to realize a 3D design because 3D modeling can save time and money. In this project I am going to compare 2D and 3D drawings and modeling. 2D modeling ...
  • 3D motion analysis as a tool in pre- and postoperative evaluation of patients with CP 

   Johansen, Yngvil Melhuus (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Cerebral parese (CP) er en bevegelsesforstyrrelse forårsaket av hjerneskade eller unormal hjerneutvikling i den motoriske korteks før eller kort tid etter fødsel. 3D motion capture-systemer brukes ofte for ...
  • 3D Visualisering av Komplekse Datastrukturer 

   Butt, Zohaib; Holt, Kent Wincent; Torkelsen, Eldar Hauge (Bachelor thesis, 2019)
   Kodebaser kan fort bli store og komplekse. Dette gjør at det kan ta veldig lang tid å få et overblikk over koden. Vi fikk i oppgave av Frantz, Christopher å implementere et system som kunne ta imot en Git URL og visualisere ...
  • 3D Visualisering av Komplekse Datastrukturer 

   Butt, Zohaib; Holt, Kent Wincent; Torkelsen, Eldar Hauge (Bachelor thesis, 2019)
   Kodebaser kan fort bli store og komplekse. Dette gjør at det kan ta veldig lang tid å få et overblikk over koden. Vi fikk i oppgave av Frantz, Christopher å implementere et system som kunne ta imot en Git URL og visualisere ...
  • 3D Visualisering på Web 

   Kvisler, Jon Espen; Stalsberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2009)
   Det finnes per i dag ingen metode for å laste opp egenproduserte 3D-modeller fra en klientmaskin og vise disse i et interaktivt 3D-miljø via nettleseren. Oppdragsgiver har gjennomført undersøkelser som viser at det er et ...
  • 3D-grafikk til programmet Match for TVNorge 

   Frugård, Stein Erik; Nag, Øystein Leiknes; Johansen, Ellen (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet går i hovedsak ut på å lage et norgeskart i 3D, en vignett, studioplanlegging og grafi sk profi l til programmet Match for TVNorge. Norgeskartet skal klargjøres for oppkobling mot posisjoneringssystemet til Telenor.
  • 3D-Printet Armering 

   Teigen, Ole Andreas; Soltani, Sayed-Masih (Bachelor thesis, 2021)
   3D-printing er en ny teknologi med mange muligheter. Denne teknologien gir mulighet for å designe og skrive ut egne strukturer som kan brukes til egnet bruksområdet. Denne studien ser på muligheten for å skape armering av ...
  • 3D-printing av betong: påvirkning av superplastiserende, silikastøv, LC3 og fiber 

   Abujayyab, Abdelrahman Bassam; Habibi, Ahmad Sohail; Miri, Jawid; Karimi, Mohammad Hassan (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom tidene har betong vært det mest brukte byggematerialet, og det stilles derfor strengere krav for bruk av dette. Flere forskningsgrupper jobber i dag for å bearbeide og videreutvikle 3D-printing eller additiv ...
  • 3D-skanner for bruk i stabilisering av håndleddsbrudd 

   Kjørseng, Magnus Renaa (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten tar for seg målet å forbedre dagens gipsingsprosess for underarmsbrudd. Dagens prosess krever store mengder kunnskap hos de som legger gipsen, samt tid og trening for å få et resultat som støtter slik det ...
  • 3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd 

   Dale, Astrid Nerhus; Hoseth, Torjus Aarsæther (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten omhandler bacheloroppgaven: “3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd”. Oppgaven tar for seg dagens behandlingsmetode, problematikken rundt denne og hvordan den kan forbedres. Hensikten er å bevise at ...
  • 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg 

   Ruen, Pål Erik; Hustveit, Sondre; Langødegård, Ingunn (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Ette Elektro. Ette Elektro har blant annet utviklet et idégrunnlag for en 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg. Dette idégrunnlaget skal videreutvikles for å bygge en modell av ...
  • 4-Punkts bøyemaskin 

   Vang, Petter (Bachelor thesis, 2020)
   Utvikling og beregning av en 4 punkts bøyemaskin for testing av stivhet i bjelker. Maskinen er utviklet for NTNU Gjøvik med hensikt å bygge maskinen og bruke den i testing av både internt lagde bjelker og elementer, men ...
  • 4D-verktøy i den norske byggebransjen 

   Bjørnstad, Julie Ekensteen; Bjørhusdal, Line Johansen; Westerlund, Viktoria Louise (Bachelor thesis, 2019)
   De siste årene har det vært økt fokus på digitalisering i de fleste bransjer, og byggebransjen er intet unntak. Å sammenkoble fremdriftsplan og 3D-modell har lenge vært kjent som 4D, men bruken har enda ikke fått fotfeste ...
  • 5Minuti Website 

   Øren, Kristian; Bruset, Stig (Bachelor thesis, 2021)
   I de siste tiår har nettsider spilt en stor rolle i vårt samfunn. nettsider har mange ulike roller. Nettsider kan tiltrekke og informere lesere om forskjellige ting. Dette er også tilfellet for vårt prosjekt. Våre klienters ...
  • 6-mannsbolig: Hammerstadgata 2, Gjøvik 

   Liodden, Svein Harald; Stensrud, Simen; Myrvold, Øyvind (Bachelor thesis, 2006)
   Prosjektet omhandler en 6-mannsbolig tiltenkt vanskeligstilt ungdom, som er under bygging i Hammerstadgata i Gjøvik. Bygget har en grunnflate på ca 220m2 og har 3 etasjer, hvor den underste etasjen delvis er under ...