Now showing items 1-20 of 11448

  • 10 dager i juni 1968 

   Oldertrøen, Erlend (Bachelor thesis, 2023)
   I 1949 ble NATO, eller North Atlantic Treaty Organization, opprettet som en respons til den kommunistiske stormakten Sovjetunionen. Avtalen innebar at ethvert angrep mot en av de tolv medlemslandene - Norge, Belgia, Canada, ...
  • 1066: Erobringen av England 

   Fuglås, Morten Grande (Bachelor thesis, 2022)
   Bayeux-teppet er et av de mest uvurderlige ikonografiskkilden som har overlevd fra 1000-tallet. Hvor dette er ikke et teppe i det heletatt, men er et broderi. Der forfatter og håndverkere er ukjent. Bevaring av dette verket ...
  • 22. juli i klasserommet - En følelse av hjelpeløshet? 

   Kristoffersen, Hylland Erlend (Bachelor thesis, 2019)
   I denne oppgaven har jeg ønsket å undersøke ungdomsskolelæreres undervisningspraksis i etterkant av 22. juli, og i dag. Jeg har også ønsket å finne årsaker til at 22. juli ble bortprioritert fra klasserommet, noe tidligere ...
  • 22. juli i lærerplanen og samfunnsfagsundervisningen 

   Myhre, Kristine Tuv (Bachelor thesis, 2021)
  • 2D and 3D Modeling Comparison 

   Gaidyte, Rita (Bachelor thesis, 2010)
   Many inventors and companies still use 2D drawings and are starting to realize a 3D design because 3D modeling can save time and money. In this project I am going to compare 2D and 3D drawings and modeling. 2D modeling ...
  • 3D motion analysis as a tool in pre- and postoperative evaluation of patients with CP 

   Johansen, Yngvil Melhuus (Bachelor thesis, 2021)
   Bakgrunn: Cerebral parese (CP) er en bevegelsesforstyrrelse forårsaket av hjerneskade eller unormal hjerneutvikling i den motoriske korteks før eller kort tid etter fødsel. 3D motion capture-systemer brukes ofte for ...
  • 3D Printer Farm Management System 

   Valle, Olav; Wiik, Simen Nesse (Bachelor thesis, 2022)
   Sommeren 2021 utviklet studenter ved NTNU Ålesund en prototype for et styringssystem for printerfarmen ved MANULAB Ålesund. Høsten samme år rekrutterte fakultetet fra Institutt for Havromsoperasjoner og Byggteknikk (IHB) ...
  • 3D Visualisering av Komplekse Datastrukturer 

   Butt, Zohaib; Holt, Kent Wincent; Torkelsen, Eldar Hauge (Bachelor thesis, 2019)
   Kodebaser kan fort bli store og komplekse. Dette gjør at det kan ta veldig lang tid å få et overblikk over koden. Vi fikk i oppgave av Frantz, Christopher å implementere et system som kunne ta imot en Git URL og visualisere ...
  • 3D Visualisering av Komplekse Datastrukturer 

   Butt, Zohaib; Holt, Kent Wincent; Torkelsen, Eldar Hauge (Bachelor thesis, 2019)
   Kodebaser kan fort bli store og komplekse. Dette gjør at det kan ta veldig lang tid å få et overblikk over koden. Vi fikk i oppgave av Frantz, Christopher å implementere et system som kunne ta imot en Git URL og visualisere ...
  • 3D Visualisering på Web 

   Kvisler, Jon Espen; Stalsberg, Aleksander (Bachelor thesis, 2009)
   Det finnes per i dag ingen metode for å laste opp egenproduserte 3D-modeller fra en klientmaskin og vise disse i et interaktivt 3D-miljø via nettleseren. Oppdragsgiver har gjennomført undersøkelser som viser at det er et ...
  • 3D-grafikk til programmet Match for TVNorge 

   Frugård, Stein Erik; Nag, Øystein Leiknes; Johansen, Ellen (Bachelor thesis, 2004)
   Prosjektet går i hovedsak ut på å lage et norgeskart i 3D, en vignett, studioplanlegging og grafi sk profi l til programmet Match for TVNorge. Norgeskartet skal klargjøres for oppkobling mot posisjoneringssystemet til Telenor.
  • 3D-Printet Armering 

   Teigen, Ole Andreas; Soltani, Sayed-Masih (Bachelor thesis, 2021)
   3D-printing er en ny teknologi med mange muligheter. Denne teknologien gir mulighet for å designe og skrive ut egne strukturer som kan brukes til egnet bruksområdet. Denne studien ser på muligheten for å skape armering av ...
  • 3D-printing av betong: påvirkning av superplastiserende, silikastøv, LC3 og fiber 

   Abujayyab, Abdelrahman Bassam; Habibi, Ahmad Sohail; Miri, Jawid; Karimi, Mohammad Hassan (Bachelor thesis, 2021)
   Gjennom tidene har betong vært det mest brukte byggematerialet, og det stilles derfor strengere krav for bruk av dette. Flere forskningsgrupper jobber i dag for å bearbeide og videreutvikle 3D-printing eller additiv ...
  • 3D-skanner for bruk i stabilisering av håndleddsbrudd 

   Kjørseng, Magnus Renaa (Bachelor thesis, 2021)
   Denne rapporten tar for seg målet å forbedre dagens gipsingsprosess for underarmsbrudd. Dagens prosess krever store mengder kunnskap hos de som legger gipsen, samt tid og trening for å få et resultat som støtter slik det ...
  • 3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd 

   Dale, Astrid Nerhus; Hoseth, Torjus Aarsæther (Bachelor thesis, 2019)
   Denne rapporten omhandler bacheloroppgaven: “3D-tilpasset støtteskinne ved håndleddsbrudd”. Oppgaven tar for seg dagens behandlingsmetode, problematikken rundt denne og hvordan den kan forbedres. Hensikten er å bevise at ...
  • 3DOF Motion Platform For Educational Applications With Model Predictive Control 

   Lund, Jørgen Meland; Sønderland, Henning; Vos, Jesper (Bachelor thesis, 2023)
   En Bevegelsesplattform er et utmerket verktøy som studenter kan bruke til å simulere virkelige scenarioer i et kontrollert miljø til testing og eksperimentering. Model Predictive Control betraktes som et mer gjennomførbart ...
  • 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg 

   Ruen, Pål Erik; Hustveit, Sondre; Langødegård, Ingunn (Bachelor thesis, 2009)
   Prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Ette Elektro. Ette Elektro har blant annet utviklet et idégrunnlag for en 4,6 kW flytende vind- og bølgekraftrigg. Dette idégrunnlaget skal videreutvikles for å bygge en modell av ...
  • 4-Punkts bøyemaskin 

   Vang, Petter (Bachelor thesis, 2020)
   Utvikling og beregning av en 4 punkts bøyemaskin for testing av stivhet i bjelker. Maskinen er utviklet for NTNU Gjøvik med hensikt å bygge maskinen og bruke den i testing av både internt lagde bjelker og elementer, men ...