• EvigElev : elektronisk valgsystem for Høgskolen i Gjøvik 

      Elverum, Frode; Elverum, Kent; Fladsrud, Tom; Lereng, Stian (Bachelor thesis, 2002)
      Oppgaven har gått ut på å utvikle et elektronisk valgsystem for Høgskolen i Gjøvik, med alle de utfordringer det har ført med seg. Disse utfordringene dreier seg i stor grad om sikkerhet under avstemmingen, og at anonymitet ...