• Publikumstilgjengelige magasiner i museer 

      Næss, Christina (Master thesis, 2016)
      "Magasinet" er rommet som er det mest usynlige og mest tilgjengelige både fysisk og erkjennelsesmessig, for den som besøker et museum. Magasinet er både et lukket rom - museumsgjengeren slipper ikke inn - og et lukket ...