• Web services og web grensesnitt til QS Manager EE 

      Wik, Odd Amund; Melby, Chris Stian (Bachelor thesis, 2009)
      QS Manager AS med sin brede erfaring innen kvalitetssikring og dokumentasjon har spesialisert seg i, óg bidratt til utvikling av, fagområdet ARI Management (Asset/Resource/Inventory Management); dvs. forvaltning av ...