• Metodevaldering av gallersyrer på Cobas 6000 

      Hillestad, Ola; Espeseth, Ann Elin Olsen (Bachelor thesis, 2015)
      Besvarelsen er skrevet på vegne av Sykehuset Innlandet, avd. Medisinsk biokjemi på Lillehammer, der oppgaven er å innføre analyse av Gallesyrer på Cobas 6000. Analysen er en hasteprøve for gravide med mistanke om ...