• Prosessering av markoalger 

      Sunde, Vidar Sperre; Sæter, Dag Øyvind (Bachelor thesis, 2015)
      Denne oppgaven ser på om forbehandling av sukkertare (Saccharina latissima) ved skylling i ferskvann eller UV – behandlet sjøvann kan påvirke tørking, rehydrering og bakteriologiske nivåer. Sukkertaren er høstet fra tre ...