• Kartlegging av påvekst på biolegemer fra RAS-anlegg for laksesmolt. 

      Gitmark, Stian; Olsen, Lars Petter (Bachelor thesis, 2016)
      I denne oppgaven ble det gjennomført undersøkelser av biolegemer i RAS-systemet til fem forskjellige settefiskanlegg i Møre og Romsdal. Problemstillingen som ble undersøkt var: Finnes det mer avansert liv enn bakterier i ...