• Funksjonaliteten til baderom i sjukeheimar 

      Boge, Jeanne (Senter for omsorgsforskning, rapportserie;11/14, Research report, 2014)
      Enkelte bebuarar i sjukeheim er sjeldan og aldri på WC. Tidlegare studiar viser at baderomsfasilitetane i helseinstitusjonenr ikkje er optimale for sjuke og pleietrengjande. Idear om korleis sjukeheimar og omsorgsbustader ...