• Deteksjon av fisk i video 

      Alseth, Vebjørn Sundli; Bjørnstad, Thomas Faack (Bachelor thesis, 2020)
      Sammendrag: Norsk institutt for naturforskning ønsket å se om det var mulig å spare tid ved å benytte et verktøy som automatisk detekterer hvor i et gitt videomateriale en fisk passerer gjennom spalteåpningen på en fisketrapp. ...