• Elektronisk studentvurdering i praksisstudier. Fremmer det kvalitet og effektivitet? 

   Nordhagen, Siv Sønsteby; Kydland, Anne Grethe R; Solbakken, Fred Morten; Rustad, Ingeborg; Høvik, Martha; Struksnes, Solveig Kr (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Introduksjon: Praksisstudier utgjør fra 30–50 % av læringsaktivitetene i bachelorstudier innen helse- og sosialfagene. Praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen har felles ansvar for å samarbeid om tilrettelegging av et ...
  • Elektronisk studentvurdering i praksisstudier. Fremmer det kvalitet og effektivitet? 

   Nordhagen, Siv Sønsteby; Kydland, Anne Grethe R; Solbakken, Fred Morten; Rustad, Ingeborg; Høvik, Martha H.; Struksnes, Solveig (Journal article; Peer reviewed, 2021)
   Introduksjon: Praksisstudier utgjør fra 30–50 % av læringsaktivitetene i bachelorstudier innen helse- og sosialfagene. Praksisfeltet og utdanningsinstitusjonen har felles ansvar for å samarbeid om tilrettelegging av et ...