• Stabilitetstesting og vurdering av nytt reagens på ABX Micros ES 60 

      Vinkenes, Silje; Skaland, Aleksander (Bachelor thesis, 2016)
      Dette prosjektet er skrevet på vegne av Horiba og Bergman Diagnostika AS, hvor oppgaven var å teste stabiliteten på et nytt reagens som Horiba har laget, på to like ABX Micros ES 60. Den praktiske delen gikk ut på å analysere ...