• Hvorfor ikke produsere økologisk? 

      Bjørkhaug, Hilde; Thanem, Alexander; Kvam, Gunn-Turid (Journal article, 2016)
      For en enkeltperson som en bonde er, eller for et gårdshushold kan det være et stort steg å legge om til økologisk produksjon.