• Vellykket Organisk Kjemisk Vintermøte 2020 

      Hoff, Bård Helge (Journal article, 2020)
      Organisk Kjemiske Vintermøte (OKV35) ble arrangert 9.-12. januar, og samlet 130 deltakere fra de norske universitetene og industri med tiknytning til feltet. Møtet viser at organisk kjemi på tross av en utfordrende ...