• Hamsuns vitalisme 

      Boasson, Frode Lerum (Chapter, 2017)
      Denne artikkelen tar for seg Hamsuns vitalisme. Målet er ikke å gå i dybden, men å gi en kort introduksjon til emnet. Dette skal jeg gjøre ved å presentere vitalismen som en kulturell og kunstnerisk strømning i Hamsuns ...