• Fysisk aktivitet for rusavhengige - en kvalitativ studie 

   Johansen, Kristoffer; Redzovic, Skender Elez (Journal article; Peer reviewed, 2018)
   Denne artikkelen handler om hvordan brukere opplever fysisk aktivitet som et tiltak mot rusavhengighet. Datamaterialet ble innhentet ved hjelp av fem semistrukturerte intervjuer. Systematisk tekstkondensering (STC) ble ...
  • Hjelpetiltak i barnevernet: Komplekse problemer og usikre virkninger 

   Fauske, Halvor; Kvaran, Inge; Lichtwarck, Willy (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Til tross for at hjelpetiltak utgjør en vesentlig del av hjelpen som gis til barn og familier, er det relativt lite forskningsbasert kunnskap om tiltakenes virkning. Virkningen av tiltakene er betinget av hva slags problemer ...
  • Mot et ikke-diskriminerende sosialt arbeid 

   Gullikstad, Berit; Sverdljuk, Jana Bentze; Annfelt, Trine (Journal article; Peer reviewed, 2014)
   I denne artikkelen er kjønnslikestilling som verdi og væremåte utgangspunkt for en diskusjon om sosialt arbeid som viktig instans i realiseringen av et inkluderende samfunn. Vi analyserer arbeid med minoritetsetniske ...
  • Rom for forskjell? Barnevernstjenestens møte med norske romer 

   Fævelen, Malin (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Den norske romgruppen er en svært marginalisert minoritet, som i relativt nær fortid er blitt utsatt for rasisme og folkemord. Hovedtema for artikkelen er barnevernsarbeidernes forståelse av norske romer, og det blir ...
  • Veileder: Et kjærlig og trofast reisefølge? Om parallellveiledning av bachelorstudenter i praksis 

   Nordstrand, Mari; Skjefstad, Nina Schiøll (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Utgangspunkt for denne artikkelen er et fagutviklingsprosjekt med parallellveiledning for sosionomstudenter i 3. klasse på bachelorutdanningen ved daværende Høgskolen i Sør-Trøndelag (nåværende NTNU). Parallellveiledning ...