• Bærekraft i norske farvann: Hvem driver det grønne skiftet til havs, og hva kan gjøres for å akselerere det? 

   Eide, Ann Elida; Bjørgum, Øyvind; Sæther, Erik Andreas (Peer reviewed; Journal article, 2022)
   Denne artikkelen undersøker hva som kjennetegner virksomhetene som leder utviklingen av en mer bærekraftig norsk maritim næring, og hva bedriftsledere kan gjøre for å øke omstillingshastigheten i en grønnere retning. ...
  • Verdiskaping i klippfisknæringa 

   Bjørndal, Trond; Danielsen, Rannva; Nesset, Erik Alfred (Peer reviewed; Journal article, 2023)
  • Økonomisk analyse av klippfisknæringa 

   Bjørndal, Marianne Tranberg; Bjørndal, Trond; Ekerhovd, Nils-Arne (Journal article; Peer reviewed, 2017)
   Samandrag Eksportverdien av klippfisk var i 2014 på cirka 3,6 milliarder kroner. Klippfiskindustrien på Nordvestlandet er tyngdepunktet for norsk klippfiskproduksjon og eksport og over 90 prosent av eksporten skjer frå ...