• Nyutdannede sykepleieres yrkesdebut. 

      Fagervoll, Fride Lise; Waagan, Julianne Peterson (Bachelor thesis, 2016)
      Hensikt: Oppgaven beskriver hvordan nyutdannede sykepleiere opplever overgangen til arbeidslivet og hvilke konsekvenser dette kan medføre.