• Dysfagi i orimærhelseomsorgen 

      Kleivhaug, Rita Helen (Master thesis, 2019)
      Tittel: Dysfagi i primærhelseomsorgen «Nei vi har ingen kartleggingsrutinger for dysfagi. Vi observerer! Vi kan alt for lite om dette, noen burde lære oss!» Utsagnet er hentet fra en av informantene i studien. Observasjon ...