• Elevers tanker om egen deltakelse i politiske valg 

      Vaag, Andreas Bergdal (Bachelor thesis, 2021)
      I denne FoU-oppgaven har jeg belyst problemstillingen «Hva tenker elever på 10. trinn om sin egen politiske deltakelse i valg?». Jeg har denne våren vært i praksis på 10. trinn, og har i den sammenheng samlet inn data fra ...